TIETOSUOJASELOSTE JA EVÄSTEKÄYTÄNNÖT

TIIVISTELMÄ

Kuvakuisma Ky (jäljempänä: sivuston omistaja) on sitoutunut tietosuoja-asetuksen mukaisesti suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoamaan mahdollisuuden vaikuttaa omien tietojensa käsittelyyn.
Käytämme tietoja:
• palvelumme toimittamiseen ja sen parantamiseen
• markkinointiin ja sen kehittämiseen
• asiakaspalveluun ja sen kehittämiseen

REKISTERINPITÄJÄ JA SEN YHTEYSTIEDOT

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii sivuston omistaja.
Kuvakuisma Ky
Sähköposti:  
Y-tunnus: 2698653-3

MITÄ TIETOJA VIERAILIJOISTA VOIDAAN KERÄTÄ?

1. Käyttäjän itsensä (palautelomakkeella) antamat tiedot, joita voi olla esim.
• Tunnistamistiedot kuten nimi
• Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

2. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot:
• Keskustelu-, kysymys- ja kommenttipalstoille jätetyt viestit (jos sivustolla käytössä)

Informaation pääasiallinen lähde on käyttäjä itsensa luovuttamat tiedot.

MIHIN TALLENNETTUJA TIETOJA KÄYTETÄÄN?

Tallennettuja tietoja käytetään:
• Palveluidemme kehittämiseen ja parantamiseen
• Tilastollisiin tarkoituksiin
• Väärinkäytösten estämiseen
• Asiakaspalvelun tarjoamiseen ja sen parantamiseen

MITEN TIETOJA SÄILYTETÄÄN JA SUOJATAAN?

Asiakkaan itsensä luovuttamia tietoja (palautelomakkeet) säilytetään tietokantoina alihankkijoiden ylläpitämillä servereillä, joiden ylläpitäjät vastaavat palvelunsa tietoturvasta ja teknisten suojausten korkeasta tasosta. Pääsyä tallennettuihin henkilötietoihin ja niiden käsittelyä valvotaan noudattaen hyviä tietosuojakäytäntöjä.

KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJA?

Asiakastietoihin on pääsy vain sivuston omistajan valtuuttamilla henkilöillä.

KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan voidaksemme toteuttaa tässä selosteessa määritellyt tietojen käyttötarkoitukset. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida yrityksen järjestelmistä, jolloin tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

MILLAISIA OIKEUKSIA KÄYTTÄJÄLLÄ ON?

Nettisivuston käyttäjällä on oikeus:
• Saada tieto järjestelmään tallennetuista henkilötiedoistaan.
• Pyytää itseä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.
• Tietyin edellytyksin pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Jos käyttäjä huomaa käsittelyssä puutteita tai lainvastaisuuksia, on hänellä oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

KUINKA KÄYTTÄJÄ SAA JÄRJESTELMÄÄN ITSESTÄÄN TALLENNETUT TIEDOT?

Näiden nettisivujen käyttäjä voi pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot nähtäväksi ottamalla sivuston omistajaan yhteyttä esim. sähköpostitse, puhelimella tai palautelomakkeella.

LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJA KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Tallennettuja tietoja voidaan käyttää kolmansien osapuolten kanssa markkinoinnin ja maksunvälityksen (jos kyseessä kauppa) tarpeisiin liittyen. Tarvittaessa tietoja luovutetaan myös viranomaisten pyynnöstä. Tällöin informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua. Tietoa ei koskaan luovuteta tahoille, joiden toimintamallit tai tarkoitusperät ovat lakien tai hyvien tapojen vastaisia.

MAHDOLLISET MUUTOKSET

Sivuston omistaja varaa oikeuden päivittää tietosuoja- ja evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi.

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Tämä sivusto käyttää evästeitä. “OK” -nappia painamalla vierailija hyväksyy niiden käytön. Evästeet mm. nopeuttavat sivuston latautumisaikaa, ja mahdollistavat myös sivuston omistajan palveluiden kehittämisen.

Alalaidan evästebanneri muistaa vierailijan tekemän valinnan seuraavan 365:n päivän ajan. Tuona aikana se ei enää – käyttäjäystävällisyyden nimissä – uudestaan tarjoa itseään klikattavaksi, vaan pysyy piilossa. Pieni X-nappi sen sijaan sulkee bannerin ainoastaan käsillä olevan vierailun ajaksi.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa vierailijan laitteelle. Evästeitä kertyy vain niiltä sivustoilta, joilla vierailija on itse vapaaehtoisesti käynyt. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä niitä voi käyttää haittaohjelmien levittämiseen.

Evästeet jakautuvat pakollisiin evästeisiin sekä toiminnallisiin evästeisiin, jotka liittyvät tuotekehitykseen, liiketoiminnan ja markkinoinnin raportointiin sekä mainonnan kohdentaminen.

Pakollisia evästeitä ei voi estää. Ne liittyvät tietoturvaan ja sivuston teknisten perustoimintojen mahdollistamiseen. Tällä sivustolla käytetyt pakolliset evästeet eivät sisällä tai kerää tunnistettavaa henkilötietoa.

Käytössä voi myös olla joitakin palvelun toiminnan kannalta oleellisia kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä. Esim. sivustoilla mahdollisesti olevat sosiaalisten medioiden tai videopalveluiden upotukset tai jako- ja tykkäystoiminnot saattavat kerätä käyttäjistä tietoja esim. sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärien seuraamiseksi. Mahdolliset Googlen ja Facebookin evästeet seuraavat tämän verkkosivuston käyttöä, mikä info voidaan yhdistää muihin tietoihin.

Muut kuin pakolliset evästeet voi  halutessaan deaktivoida painikkeella ”Säädä itse”.

Lisää evästesuosituksista voi lukea Traficomin verkkosivustolta.

Kuvakuisma